Beste Chiroleden,

De ongelooflijk leerrijke periode komt weer op de schouders van de studenten te zitten: de examenperiode. Hierbij moeten we jullie helaas een beetje  teleurstellen, wegens de overtollige blokuren werd er een examenregeling opgesteld. We hebben de datums  zonder Chiro proberen beperken tot het minimum.

31 mei: Chiro voor sloebers, toppers, kerels & aspiranten
7 juni: Chiro voor speelclubs & rakkers
14 juni: Chiro voor sloeber, speelclub & rakkers

Alvast bedankt,
De leiding